top of page
box_edited.jpg

KJØPSBETINGELSER

(Terms of Service)

I min nettbutikk kan du handle på en trygg, sikker og enkel måte. Det er 2 års internasjonal garanti fra kjøpsdato på alle våre varer, så fremt ikke annet fremkommer. Denne garantien dekker fabrikasjonsfeil eller mangler, men dekker ikke normal slitasje på produktet. Som kunde i min nettbutikk har du også 14 dagers angrerett ihht Angrerettloven. Varene vil bli levert via Bring. Pakkene kan spores. Kunden vil bli tilsendt sporingsnummeret på epost når pakken er sendt. Du kan eventuelt velge å hente ordren din etter nærmere avtale på mitt verksted på Verftet. 

Samtlige priser er angitt i norske kroner og merverdiavgiften er inkludert i prisen. Vi gjør vårt beste for at all informasjon på nettsiden skal være korrekt, men tar forbehold om feil eller mangler i produktbeskrivelser, priser eller annen informasjon som fremkommer på nettsiden. De bilder som presenteres av respektive produkt kan ikke garanteres å vise produktets eksakte utseende. Farger er ofte vanskelig å vise korrekt på ulike skjermer.  Dersom du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med meg på epost; info@morelledesign.com og jeg vil prøve å hjelpe deg.

For å kunne handle i nettbutikken til Morelle Design må du ha fylt 18 år.

Kjøp er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

AVTALEN


Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

PARTENE


Selger er Morelle Design v/ Silje Bergsvik, Kristian Bings vei 11, 5073 Bergen, info@morelledesign.com, +47 47 30 60 46, 994 632 442, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 

PRIS


Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

AVTALEINNGÅELSE


Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

DIN BESTILLING


Når jeg mottar din bestilling, vil jeg bekrefte ordren og du mottar en ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om den er i overensstemmelse med bestillingen. Videre forbeholder jeg meg retten til å kansellere din bestilling eller deler av den dersom produktet er utsolgt. Er produktet utsolgt vil du få tilbakemelding om dette.  Prisene er i stadig forandring og jeg tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser på div. materialer fra mine leverandører.

 

TO ÅRS GARANTI


Det er to års internasjonal garanti på alle produkter fra kjøpsdato, med mindre annet fremkommer. I tillegg har du fem års reklamasjonsrett i henhold til norsk lov. Ved en eventuell reklamasjon/garanti reparasjon må du som kunde selv kunne vise til bekreftelse på kjøp. Kvittering og utskrift fra nettbank er godkjente bevis på kjøp. Denne garantien/reklamasjonsretten dekker fabrikasjonsfeil eller mangler, men dekker ikke normal slitasje av produktet.

 

SIKKER BETALING


Når du handler i vår nettbutikk vil du ha muligheten til å velge mellom flere sikre betalingsmuligheter. Dette er de valgene du har:

  • Betaling med VISA eller Mastercard

  • Paypall

 

LEVERINGSBETINGELSER


Normalt vil du motta varen 1-7 virkedager etter at vi har mottatt bestillingen. Skulle det vise seg å ta lenger tid vil jeg kontakte deg så raskt som mulig. Leveringstiden kan være noe lenger ved høytider og helligdager. Jeg sender over hele Norge og du velger selv hvilke adresser du ønsker at varen skal leveres til. Kvittering og angrefristskjema vil bli sendt sammen med varen. Varen kan byttes i annen vare på nettbutikken innen 30 dager fra kjøpsdato eller den kan returneres til nettbutikken ihht. Angrerettloven. Varen sendes via Bring, med mindre annet er avtalt, da må dette i tilfelle avtales i forkant, eller eventuelt hentes på mitt verksted på Verftet. Dette er kun mulig ved avtale.  Dersom forsinkelser oppstår vil du bli kontaktet så fort jeg ser at det er fare for dette. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

 

FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING – KJØPERNES RETTIGHETER OG FRIST FOR Å MELDE KRAV


Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 

OPPFYLLELSE


Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

HEVING


Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 

ERSTATNING


Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

FRAKT/LEVERING TIL UTLANDET


Frakt utenfor Norge vil være mulig for det fleste steder i verden, men enkelte områder utenom Europa, Asia og Nord Amerika vil vurderes individuelt.  Fraktkostnaden vil variere i henhold til område og prissatsene fra fraktselskapet. Varene vil bli sendt med Bring fra Norge og behandles av enten dem eller deres samarbeidspartnere. Pakkene kan spores. Kunden vil bli tilsendt sporingsnummeret på epost når pakken er sendt. 

Frakt utenfor Norge kan medføre ekstrakostnader hos enkelte land grunnet importtoll. Ved slike tilfeller er kjøper ansvarlig for å dekke tilleggsutgiftene. Morelle Design kan ikke holdes ansvarlig dersom det oppstår forsinkelser eller uforutsette uhell under transport/frakt av varen som er utenfor vår kontroll. Morelle Design er ikke lengre ansvarlig etter at varen har blitt sendt. Dersom varen enten har blitt skadet eller feil har oppstått under transport, er kjøper pliktig til å melde fra til selger så snart som mulig. Dersom det har oppstått en skade på produktet under transport, er kjøper ansvarlig for å sende bilder av eventuelle skader på produktet som tydelig dokumenterer skaden til selger. I slike tilfeller vil salget vurderes kansellert og kjøper vil kunne få refundert kjøpesummen. Det vil ikke bli sendt en ny vare som erstatning.

 

RETUR OG BYTTERETT


Når du handler i nettbutikken til Morelle Design skal du alltid føle deg helt trygg.
Jeg forholder meg til Forbrukerkjøpsloven og Angrerettloven. Når du handler hos Morelle Design har du 30 dagers bytterett og 14 dagers angrerett. Ihht. Angrerettloven har du rett til å angre kjøpet ditt. Angreretten gjelder for kjøp av varer og enkelte tjenester over internett uten å oppgi grunn, ved å melde fra innen 14 dager etter at varen og angrerettskjema er mottatt. Melding om bruk av angreretten må være sendt til meg innen utløpet av fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Man har ikke angrerett på spesialbestilte varer. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet være levert meg i tilnærmet mengde og stand som du mottok den (les mer under «Retur av varer»).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Har du spørsmål om Angrerettloven, Forbrukerkjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker kan du kontakte Forbrukerrådet i ditt hjemfylke. Informasjon finner du på www.forbrukerradet.no  

 

RETUR AV VARER


Hvis du har mottatt en vare som er feilbestilt eller som du ikke ønsker å beholde, kan du returnere varen. Se da på angrerettskjemaet som fulgte med varen. Dette skjemaet skal alltid følge med varen når du sender den i retur. Varer kan returneres hvis det skulle være en feil på varen, du har mottatt feil vare, mottatt varer du ikke har bestilt eller at du angrer på kjøpet. Ihht. Angrerettloven kan du angre bestillingen din innen 14 dager etter at du har mottatt varen. Når varen returneres, må den være ubrukt og sendes i original forpakningen med alle etiketter på. Beskyttelsesplast, pris og tagger skal heller ikke være tatt bort dersom dette fulgte med. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Dersom du har mottatt varen i gave er angrerettskjemaet og kvittering sendt til betaler av gaven. Varen kan byttes i annen vare i nettbutikken www.morelledesign.com Du kan også velge å få en tilgodelapp.

 

VARENE SENDES TIL FØLGENDE ADRESSE 

Morelle Design v/ Silje Bergsvik
Kristian Bings vei 11
5073 Bergen

 

MANGEL VED VAREN – KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST


Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
 

VED REKLAMASJON TA KONTAKT MED

Morelle Design v/ Silje Bergsvik
E-post: info@morelledesign.com
Telefon: +47 47 30 60 46

RETTING ELLER OMLEVERING


Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

PRISAVSLAG


Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

HEVING


Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

SELGERS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD


Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

OPPFYLLELSE


Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

HEVING


Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 

RENTER VED FORSINKET BETALING/INKASSOGEBYR


Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

GEBYR VED UAVHENTEDE IKKE-FORHÅNDSBETALTE VARER


Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

KONFLIKTLØSNING


Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

PERSONVERNERKLÆRING:


Personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser i Morelledesign.com heretter benevnt som behandlingsansvarlig. Erklæringen gir informasjon om databehandling utført av Behandlingsansvarlig og bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen samt databehandling vi gjør på vegne av våre kunder basert på deres instruksjoner. Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre kontraktsforpliktelser og betjene deg som kunde. Personlig data kan også benyttes til følgende formål: Salg, kontakt med kundeservice, markedsføring, informasjon og/eller bokføring. Ved markedsføring på e-post/sms innhenter et eksplisitt samtykke på forhånd. Ved å gi oss dine personlige opplysninger, godtar du praksis og vilkår som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Om du har innsigelser med hensyn til vår behandling av personvern har du også anledning å klage til Datatilsynet.

 

BEHANDLINGSANSVARLIG

Morelle Design v/ Silje Bergsvik
Firmanavn: Silje Bergsvik
Organisasjonsnummer: 994 632 442
Adresse: Kristian Bings vei 11, 5073 Bergen
E-post: info@morelledesign.com
Telefon: +47 47 30 60 46

 

OPPLYSNINGER SOM INNHENTES


Opplysninger kan registreres og lagres når du registrerer deg på www.morelledesign.com, når du er i kontakt med salg og support enten via e-post, chat eller når du bruker våre tjenester.

 

HVOR LAGRER VI INFORMASJON OM DEG – OG HVOR DELER VI INFORMASJON OM DEG MED ANDRE?


Vår e-handelsplattform er bygget på Wix.com, som har all data er lagret på sine servere eller på lukkede datalagringssentre. Disse er lokalisert i USA, Irland, Japan og Israel. Enkelte deler av Wix-tjenestene (inkludert enkelte tjenester fra tredjeparter som er tilgjengelige deri) krever eller innebærer innsending, innhenting og/eller bruk av personidentifiserende eller -identifiserbar informasjon. Spesifikt, og som en del av din tilgang til eller bruk av Wix-tjenestene, kan Wix og tredjeparts tjenestene innhente, få tilgang til og bruke data som tilhører brukere og sluttbrukere, inkludert aktivitetene og navigasjonen som utføres av brukere og sluttbrukere gjennom Wix-tjenestene og/eller bruker-plattformene. Vi anbefaler at du leser wix.com sin personvernpolitikk og alle relevante retningslinjer fra tredjeparter regelmessig, for å få en beskrivelse av slik datainnhenting og praksis for bruk. 

 

UNDRELEVERANDØRER


Behandlingsansvarlig benytter seg også av tjenester levert av 3. Part. Her er en oversikt over underleverandører hvor informasjon kan lagres:

Paypall:
Er en betalingsløsning med totrinnsverifisering. Når du skal betale i en nettbutikk bruker du kun epostadressen og passordet ditt. Du har på forhånd satt opp i PayPal kontoen din hvor penger trekkes fra, om det er fra din digitale lommebok med forhåndsopplastede midler, bankkortet ditt eller ett kredittkort. For mer informasjon se: https://www.paypal.com/no/business 

Stripe:
Er en betalingsløsning som gjør det mulig å betale med Visa og kredittkort i nettbutikken. Internasjonale kort, som Visa, er den enkleste, tryggeste og mest effektiv betalingsmåten på internett. Om en betaler med visa eller kredittkort i nettbutikken vil personlig informasjon som e-post, navn, adresse, personnummer deles med Stripe for kreditt. For mer informasjon ser: https://stripe.com/en-no/privacy

Gsuite by Google:
Gsuite by Google benyttes blant annet til håndtering av e-post, dokumenter (G Disk). Informasjon lagres i disse systemene og e-postkorrespondanse eller dokumenter kan være lagret hos Gsuite by Google.

Google Analytics:
Google Analytics benyttes for analyse av trafikk. IP-adresser og besøksmønster lagres. Ved å godkjenne bruk av cookies så godkjenner man at google analytics kan bruke
Bring:
Vi sender pakker med Bring og deler således informasjon relatert til frakt slik som navn, telefonnummer og adresse.

 

KOMMUNIKAJSON GJENNOM E-POST OG SMS


Som kunde vil du kunne motta e-post og sms rundt ditt kundeforhold. F.eks vil vi sende deg e-post relatert til ordrer du har lagt inn. Dette er definert som berettiget interesse og det vil ikke bes om samtykke til.

 

INNSYN OG RETTING


Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan også fås ved å sende en henvendelse til info@morelledesign.com. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.

 

OPPBEVARING OG SLETTING


Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for det formål de er laget for, slettes fra våre systemer.

 

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER – COOKIES


Morelle Design benytter informasjonskapsler (cookies), som de fleste andre nettbutikker, og i henhold til norsk lovgivning. En cookie er data som lagres i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen fra side til side og besøk til besøk. Vi benytter informasjonskapsler til blant annet å huske deg som kunde og huske innhold i din handlekurv. Uten informasjonskapsler vil ikke en nettbutikk kunne fungere. I henhold til norsk lov har du automatisk samtykket i at vi lagrer informasjonskapsler på din datamaskin dersom du tillater dette gjennom innstillingene i din nettleser. Om du ønsker å lære mer om informasjonskapsler kan du se:  https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/cookies/ 

bottom of page