top of page
Purple Flower_edited.jpg

Fleur

Trykk på bildene for flere farger.

Denne serien er særlig inspirert av de mange naturelementer som finnes i det grafiske uttrykket i Art decos formspråk. Det er naturelementer som har blitt forenklet og stilisert gjennom det grafiske, men som likevel gir en antydning om det organiske utgangspunktet.

bottom of page